KUNSTEN
MUSEERNE
HISTORIE
STATISTIK
DET SKER
OM KK15


Mnemosyne (Erindringens gudinde) – 1984, akryl, asfalt, alument og olie på lærred, 140,0 x 310,0 cm, ARoS Aarhus Kunstmuseum


Dorte Dahlin


Dorte Dahlin blev, som de andre malere fra gruppen ”De unge vilde”, uddannet på Kunstakademiet og deltog i gruppens debut-udstilling i 1982. Denne legendariske udstilling markerede modningen af en ny generation af danske kunstnere, hvis ankomst indvarslede en tilbagevenden til det figurative maleri. De malede med intense, brillante penselstrøg i skrigende farver og citerede fra tidligere kunstværker og det tyske ”Neue Wilde”-maleri.

I starten af 1980erne optog Dorte Dahlin det figurative i sine malerier. Senere forlod hun denne direkte tilgang for i stedet at fokusere på rekonstruktionen af sindstilstande. Denne proces blev gennemført i landskabsbilleder, samtidig med at hun bevarede nogle figurative elementer i sine tidligere arbejder.

I Mnemosyne (Erindringens gudinde) er de kraftfulde sivende farver dominerende. Ser man nærmere på billedet, træder en mørk figur frem i den vertikale akse i maleriets midte. Det er en person med kun en skulder, et hoved og en spids hat eller er det en stolt oprejst fugl, hvis næb peger mod højre? Fortolkningen er overladt til den enkelte, men det interessante er, måden hvorpå figuren bidrager til spørgsmålet om afstand, som billedet rejser. I første omgang ser figuren ud til at være bagved de sølv-hvide spor, men ved nærmere eftersyn opdager man også spor bag figuren, hvorved de rumopfattelser, der er i værket, bliver mangfoldige. Selvom der i den mørke figur skabes en fornemmelse af dybde, undermineres denne næsten med det samme, idet figuren er malet helt ud på trærammen, hvor rummet bliver endimensionalt.

Denne optagethed af rumvirkninger inspirerede Dorte Dahlin til at rejse til Hamborg for at studere kinesisk kunst på en række store udstillinger i byen. Hvor den europæiske kunstforståelse oftest begrænser sig til et enkelt perspektiv som ender i ét slutpunkt, så bruger kineserne mange perspektiver og skaber et væld af veje, som blikket kan vandre ad.

Dorte Dahlin udviklede denne mangfoldighed i en serie af værker, hvor blikket kastes rundt i mange perspektiver – fra dybde til overflade – i ét eneste maleri.

Dette kunstnerportræt er skrevet af kunsthistoriker Marianne Sørensen til kataloget ”31 Women Artists from 31 Danish Art Museums”, der i anledning af Kulturbyåret i 1996 blev til på foranledning af daværende kulturminister Jytte Hilden og blev realiseret af Kvindemuseet i Aarhus. Efter aftale med parterne gengives teksten nu for første gang på dansk.