KUNSTEN
MUSEERNE
HISTORIE
STATISTIK
DET SKER
OM KK15


Élements mécaniques – udført 1959, dateret 1926, olie på lærred, 62,5 x 77,5 cm, Kunstmuseet Brundlund Slot, Aabenraa


Franciska Clausen


Franciska Clausen blev født i Aabenraa, som på det tidspunkt var tysk. Det var derfor oplagt, at hun blev uddannet i Weimar, München og Berlin, før hun i 1924 rejste til Paris for at studere hos Fernand Léger på Academie Moderne. 1920ernes unge kunstnere i Paris var optaget af farven og konstruktionen af billedfladen i et maleri. De var også påvirket af surrealismen, særligt efter udgivelsen af André Bretons første surrealistiske manifest fra 1924.

Franciska Clausen blev dog aldrig rigtig surrealist. I højere grad kom Fernand Légers konstruktivistiske maskinæstetik til at spille en vigtig rolle for hende. Om sit maleri Élements mécaniques sagde hun, at Léger ikke ville have det med på elev-udstillingen i Galerie d’Art Contemporain, vel fordi han fandt, at jeg her lagde mig lidt for tæt i hælene på ham.

Værket blev udført i gouache i 1926, og var prototypen for det større, men ellers identiske oliemaleri, som stammer fra 1959, men er dateret 1926, idet det ikke afviger fra den oprindelige version.

Maleriet består af en række horisontale og vertikale retvinklede felter, som afbrydes af en komposition af mekaniske dele – rør, tandhjul og stempler. Farverne er fortrinsvis neutrale med mindre mere farvestærke områder. Kompositionens rumlige elementer – de mekaniske dele – fremstår i neutrale toner, mens de todimensionale overflader bindes sammen af et kraftfuldt spektrum af de tre grundfarver – rød, gul og blå.

I 1931 besluttede Franciska Clausen sig for at vende tilbage til Danmark. Efter at have tilbragt mange år i Paris blandt Europas førende avantgarde-kunstnere, kom hun hjem til det, hun kaldte ”de kolde skuldres land”. I 1932 afholdt hun sin første soloudstilling i København med 50 af de væsentligste værker fra de forgangne ti år. Men udstillingen tiltrak kun et begrænset publikum og anmeldelserne var generelt negative.

Som følge heraf, isoleret og udstødt fra den danske kunstscene, vendte Franciska Clausen tilbage til sin hjemby Aabenraa, hvor hun tjente til livets ophold som naturalistisk portrætmaler.

Fra tid til anden deltog hun dog i udstillinger i Danmark og udlandet og oplevede en slags rehabilitering, da hun, få dage før sin død, solgte to af sine mest meningsfulde arbejder til Statens Museum for Kunst.

Dette kunstnerportræt er skrevet af kunsthistoriker Marianne Sørensen til kataloget ”31 Women Artists from 31 Danish Art Museums”, der i anledning af Kulturbyåret i 1996 blev til på foranledning af daværende kulturminister Jytte Hilden og blev realiseret af Kvindemuseet i Aarhus. Efter aftale med parterne gengives teksten nu for første gang på dansk.