KUNSTEN
MUSEERNE
HISTORIE
STATISTIK
DET SKER
OM KK15


Violet bjerglandskab – 1945, olie på lærred, 58,6 x 71,9 cm, HEART – Herning Museum of Contemporary Art

Else Alfelt


Omkring 1935 kom Else Alfelt i kontakt med en gruppe af danske malere, som udtrykte sig i spontant-abstrakte former. De ville finde tilbage til originaliteten og hentede inspiration fra Musée de l'Homme i Paris og fra studier af den nyeste franske kunst i byen.

Ved afslutningen af anden verdenskrig og med genåbningen af de europæiske grænser grundlagde disse danske kunstnere, sammen med kunstnere fra Holland og Belgien, COBRA-gruppen (COpenhagen, BRussels og Amsterdam). Selvom gruppen kun eksisterede i 3 år, fra 1948 til 1951, fik den stor betydning for kunsten i de efterfølgende år.

I 1934 giftede Else Alfelt sig med Carl-Henning Pedersen, som hun inspirerede til at gå kunstnervejen, og de to blev fremtrædende medlemmer af COBRA. På trods heraf havde de svært ved at sælge deres værker, og levede et liv i armod i København, hvor de delte en lejlighed, der var så lille, at de måtte skiftes til at male der. I dag nyder deres værker stor anerkendelse og i 1976 åbnede et museum, der er tilegnet deres kunst, tæt på Herning Kunstmuseum (nu Heart – Herning Museum of Contemporary Art).

Else Alfelt valgte bjergtoppe som sit kunstneriske tema. Under anden verdenskrig, 1940-1945, drømte hun i København om skyhøje tinder, men først efter krigen så hun sit første bjerg i Lapland.

I 1951 besøgte hun for første gang Dolomitterne i det nordlige Italien. Disse bjerge med deres mangefarvede vegetation øvede en vedvarende indflydelse på hendes værker. Hun malede ikke bjergtoppene, som hun så dem, men skabte i stedet for en visionær gengivelse af den oplevelse hun havde haft i landskabet. Hun malede æstetiske linjer og formidlede farvernes perfekte skønhed. De bjerge som hun malede er splintrede og krystallinske.

Bjergenes spidse toppe symboliserer det maskuline – medens månens runde form symboliserer det feminine. De to elementer samler sig i universet og skaber et kosmos.

Fra 1950erne og frem udbygges rum- og synsbegrebet og giver plads til universets uendelighed. På samme tid forenklede Else Alfelt sine malerier, så de giver et indtryk, der er meget lig den kinesiske kunst – en kunst som er forfinet og destilleret til et solitært og uendeligt udtryk.

Dette kunstnerportræt er skrevet af kunsthistoriker Marianne Sørensen til kataloget ”31 Women Artists from 31 Danish Art Museums”, der i anledning af Kulturbyåret i 1996 blev til på foranledning af daværende kulturminister Jytte Hilden og blev realiseret af Kvindemuseet i Aarhus. Efter aftale med parterne gengives teksten nu for første gang på dansk.