KUNSTEN
MUSEERNE
HISTORIE
STATISTIK
DET SKER
OM KK15


Solskin i den blå stue – 1891, olie på lærred, 65,0 x 59,0 cm, Skagens Museum


Anna Ancher


Anna Ancher blev født i Skagen, hvor hendes forældre drev en kro. I 1870erne blev kroen et populært mødested for den gruppe af kunstnere, der fra tid til anden slog sig ned i Skagen tiltrukket af områdets særlige lys og charme. I 1880 giftede Anna sig med en af disse kunstnere, Michael Ancher, og parret bosatte sig i byen. Samme år debuterede Anna Ancher på Charlottenborg i København, hvor hendes værker blev meget positivt modtaget.

I overensstemmelse med naturalismens principper foretrak Anna Ancher enkle motiver og hendes værker er sjældent figurrige, oftest ses kun en enkelt person.

Anna Ancher begyndte at tegne og male i en meget tidlig alder og modtog tegneundervisning på Vilhelm Kyhns private kunstskole for kvinder i København. Kyhn var til at begynde med ikke overbevist om hendes talent, men viste sig at tage fejl.

Solskin i den blå stue med datteren Helga Ancher, der hækler i sin bedstemoders stue, viser det stille dagligliv i bedstemoderens hjem. Den 8-årige Helga sidder og hækler i et enkelt indrettet rum, delvist vendt bort fra beskueren og med hovedet bøjet let nedad. Den stille atmosfære omkring den lille pige – hendes opslugthed – føles tydeligt. Maleriet viser Anna Anchers fornemmelse for farve, her påført med brede pastose penselstrøg. Hun bruger næsten udelukkende blå og gyldne toner og udvider sin skala ved at anvende de allerlyseste nuancer. I Solskin i den blå stue bruges disse lyse toner til at gengive det stærke sollys, som skinner gennem to synlige vinduer og kaster klare skygger på det stribede gulv og væggen. Lyset understreges yderligere af de gule blomster, der blomstrer i vindueskarmen. Anna Anchers brug af lyset er tydeligvis inspireret af de franske impressionister, som hun havde beundret i årevis og hvis arbejder hun havde set i Paris blot to år forinden.

Med sit motivvalg minder Anna Anchers værk dog i højere grad om de hollandske 1600-tals-mestre, kunstnere som Vermeer van Delft, der gjorde brug af lignende hverdagsmotiver og ofte malede en figur ved et vindue.

Anna Ancher fastholdt stilhedens poesi i sine værker, som i deres følsomme farvebrug og rytmesans langt overgår de andre Skagensmaleres arbejder. Hendes åbenlyse talent betød, at hun var den første kvinde, der endnu mens hun levede, blev anerkendt som en af landets fremmeste kunstnere i den danske kunsthistorie.

Anna og Michael Anchers hjem i Skagen er blevet genåbnet som et offentligt museum og fremstår som det gjorde ved hendes død i 1935, med den sidste ufærdige skitse på staffeliet.

Dette kunstnerportræt er skrevet af kunsthistoriker Marianne Sørensen til kataloget ”31 Women Artists from 31 Danish Art Museums”, der i anledning af Kulturbyåret i 1996 blev til på foranledning af daværende kulturminister Jytte Hilden og blev realiseret af Kvindemuseet i Aarhus. Efter aftale med parterne gengives teksten nu for første gang på dansk.

Anna og Michael Anchers Hus er netop nu i fusionering med Skagens Museum, hvor også Drachmanns Hus indgår i den nye helhed.